close
menu

En idé som bär frukt

Tillväxt Gotlands verksamhetsidé är att se till att nya företag etablerar sig på ön, att befintliga verksamheter växer och att fler jobb skapas.

Vi arbetar med alla branscher och ser till att de behov och krav som finns i respektive bransch lyfts fram och förhoppningsvis kan åtgärdas. Det här bidrar till ett fungerande och attraktivt företagsklimat.

Tillväxt Gotland är också en viktig mötesplats. Här träffar branschföreträdare, myndigheter och organisationer varandra för att diskutera möjligheter och lösa problem. 

  Som medlem kan du skapa bättre affärer för dig, ditt företag och hela Gotland. Vi är en stark förening som består av 650 medlemmar. Vill du också vara med?  

Våra viktigaste områden

Tillväxt Gotlands viktigaste områden är Besöka, Etablera och Bo&Leva. Dessa tre områden är katalysatorer till hela näringslivet – oavsett vilken bransch ditt företag tillhör. Får vi fler besökare till ön, nya företag som vill etablera sig och ett större antal personer som önskar bo här gynnar det oss alla. 

För vart och ett av dessa områden finns ett medlemsråd. Deras främsta uppgift är att skapa tillväxt inom respektive område. Varje råd träffas fyra gånger per år. Som medlem i vår förening har du möjlighet att vara med i något av dessa råd. Kontakta oss gärna för intresseanmälan.

Besöka

Besöksnäringen är en av våra viktigaste näringar och färgar hela vårt näringsliv. Bra kommunikationer med båt och flyg har gjort att vi de senaste åren haft en positiv utveckling inom näringen.

Högsäsongen inträffar under sommarperioden och insatser görs för att bredda säsongen till andra delar av året. Fram för allt weekendresor under höst och vinter har blivit mer och mer populära.

870000

ANTAL GÄSTNÄTTER

1950000

Antal resor till och från Gotland

keyboard_arrow_up

Etablera

Tillväxt Gotland ger mod och inspiration till utveckling och skapar bättre förutsättningar för nytänkande, nätverk, affärer och etableringar.

Tillväxt Gotland ger stöd och service för att hjälpa till rätta; lotsa enskilda ärenden till rätt instans i syfte att utveckla befintliga och nya företag.

Tillväxt Gotland är en mötesplats och forum för dialog mellan företagare och den offentliga sektorn för att stärka utvecklingskraften.

441

ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG

9780

ANTAL ARBETSSTÄLLEN

keyboard_arrow_up

Bo & Leva

Tillväxt Gotland jobbar för att vi skall kunna bo och leva på hela Gotland. Att skapa förutsättningar för att bo och leva på en plats är grunden för tillväxt. Dit människor kommer för att bo och leva dit kommer också etableringar av företag och verksamheter.

Gotland är en härlig plats att bo och leva på! Förutom Visby finns ett flertal serviceorter runt om på ön där skola, vård och omsorg finns.

På landsbygden kan vi idag stoltsera med att ha "Sveriges bästa fiberutbyggnad". Mycket tack vare ett rikt föreningsliv med stort engagemang

2200

ANTAL INFLYTTADE

2160

Antal utflyttade

keyboard_arrow_up

Tillväxt Gotland ska vara katalysatorn för näringslivet och driva frågor som gör det enklare att investera i forskning, utrustning och personella resurser.

Tillväxt Gotland ska fokusera på de frågor som är väsentliga för det gotländska näringslivet.

Tillväxt Gotlands verksamhet ska bidra till att våra medlemmars affärsmässiga intressen gynnas.

Vår styrelse

I Tillväxt Gotlands styrelse sitter erkända yrkesmän- och kvinnor med erfarenhet och specialkunskaper inom olika branscher. Styrelsens roll är att sätta upp riktlinjer för Tillväxt Gotlands verksamhet som bidra till att utveckla det gotländska näringslivet.

Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tretton ledamöter, fördelade på kvinnor och män. Ledamöterna ska representera olika branscher, organisationer och myndigheter. Mandatperioden för varje ledamot är 2 år. Styrelsen och ordförande utses av stämman.  

Paul Dino Larsson

Ordförande samt ICA Maxi handlare på Gotland

Varit ICA handlare i Roma, Hemse samt även jobbat centralt inom ICA.

Mer info

Cecilia Daun

Cecilia Daun

Tidigare VD för Clarion Hotell i Visby, VD The Body Shop Sverige och Danmark.
Har arbetat 25 år inom detaljhandel med olika roller såsom butikschef, ägare, marknadschef och försäljningschef.
Brinner för utvecklingsfrågor, sälj och ledarskap.
Född och uppvuxen i Sundsvall. Bosatt på Gotland sedan 2003.

Mer info

Christer Bruzelius

VD för Destination Gotland AB sedan 2012. Född 1958

VD för Destination Gotland AB sedan 2012-10-01
Tidigare VD för Finnlines Ship Management AB och VD för Nordö-Link Management AB
Har varit operativ direktör för både Europalinjen AS och Euroway AB
Har även arbetat som fartygsinspektör vid Sjöfartsinspektionen

Mer info

Dan Kolmodin

VD och delägare i Arriba bygg AB sedan 1999. Född 1962

En av delägarna i Arriba. Han kom till företaget 1999, då Arriba förvärvade hans eget byggbolag, Dan Kolmodin Bygg AB. Till att börja med arbetade han som entreprenadchef. Innan Dan Kolmodin startade eget företag jobbade han på dåvarande byggjätten SIAB.

Mer info

Martin Becker

Chef Försäkringar Länsförsäkringar Gotland sedan 2017. Född 1976

Arbetat inom försäkring och finans de senaste 15 åren. Blekingebo från början och sen 2017 bosatt på Gotland.

Mer info

Magnus Larsson

Driver KSR Visby AB/McDonald´s Gotland sedan 2008. Född 1967.

Ägare till KSR Visby AB/McDonald´s Gotland sedan 2008.
Driftschef Svenska McDonald´s AB -2008
Styrelseordförande Visby Centrum AB.

Mer info

Eva Engström

Egen företagare och nyvald i GUBIS styrelse, Född 1962

Född och uppvuxen på ön och har större delen av mitt liv jobbat inom lantbruksnäringen. 27 år drev jag och maken den gård jag är född och uppvuxen på, med både mjölk och grisproduktion, innan vi beslutade oss för att hinna med något mer yrke i livet.
Jobbat med lantbruksförsäkringar vid Länsförsäkringar i 6 år men nu börjat jobba som egen företagare igen på konsultbasis. Jobbar på uppdrag, främst för Nygarns utvecklingsbolag i Östergarn.
Har alltid varit aktiv i olika föreningar, mest inom LRF och politiskt. Brinner för landsbygdsutveckling.

Mer info

Murat Eldenblom Özyurt

Egen företagare och styrelseledamot i Gotlands internationella företagarförening

Över 10 års erfarenhet som egenföretagare i restaurangbranschen.
Ägare av Gråbo Kvarterskrog sedan 2004, Trossen sedan 2010 och PLAZA sedan 2014. Samt VD för HVB Huvudgården AB sedan 2015 och Styrelseledamot i Gotlands Internationella företagarförening (GIFF)

Mer info

Mathias Cöster

Lektor företagsekonomi Uppsala Universitet Campus Gotland

Mathias är lektor inom företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Utöver att ägna sig åt forskning, är han även studierektor och programansvarig för utbildningen i företagsekonomi vid Campus Gotland.

Mer info

Jenny Sander

HR-chef, Cementa AB

Sedan 2017 arbetar jag på Cementa som HR-chef Sverige och avdelningschef Administration i Slite. Tidigare roller har varit inom Försvarsmakten och Region Gotland som hälsopedagog, HR, enhetschef och koordinator för Almedalsveckan. Har även styrelseuppdrag i Slite Utveckling AB. Har tidigare varit ordförande i Visby Klätterklubb, Gotlands Flygklubb och NatWest Island Games.

Mer info

Markus Moisejeff

Markus Moisejeff, CAO ( Chief Administrative Officer) PayEx

Uppvuxen i Karlskoga, bofast på Gotland sedan 1999 med master inom IT/Ekonomi via Campus Gotland. Verksam i PayEx koncernen sedan 2003 och arbetar idag som CAO på PayEx med ansvar för Admin funktionen innefattande HR, EVP, Procurement, Hållbarhet, Real Estate, Office mm.

Brinner lite extra för att skapa ett tech valley på Gotland, där vi tillsammans skapar en framtida kreativ och hållbar arena med glad personal och topp innovation.

Övriga styrelseuppdrag
- Papijjon Sweden
- Ljusa Udden

Mer info

Johan Granath

Grundare av E-GO AB - delningstjänst för elfordon.

Johan Granath född 1975, uppvuxen på Gotland.

Har alltid arbetat med försäljning och marknadsförings inom olika företag. Tex. Bonnier, MTG, Svenska Spel, Payex, Region Gotland och GEAB.
Brinner för utveckling och tycker att Gotland är en fantastisk plats att leva, träna, jobba och bo på.
Hoppas kunna bidra med energi till Tillväxt Gotland så vi tillsammans kan växa och utveckla denna fantastiska ö.

Mer info

Nancy Yussef

Entreprenör och ordförande i Företagarna på Gotland

Driver skönhetssalong, restaurang och är fastighetsägare. Ordförande i Företagarna på Gotland.

Mer info

Lär dig mer om oss

Vi gillar om du kan allt om oss och föreningens arbete! Ett av våra ledord är dessutom "öppenhet".

Om vi förstår varandras roller kan vi tillsammans bidra till att tillväxten ökar genom att nya företag etablerar sig på ön, att befintliga verksamheter växer och att fler jobb skapas.

Här lägger vi löpande upp sådant som inte finns på hemsidan. Allt för att vi skall hålla varandra uppdaterade och öka samarbetet.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Stadgar

Integritetspolicy