close
menu

Till följd av corona-pandemin avsatte Region Gotland 2 miljoner kronor till gotländska företagare för att stärka långsiktig utveckling i linje med beslutade strategier och program. Näringslivsberedningen och Idékontoret har ansvarat för att pengarna gått till företag som har drabbats. Det ekonomiska bidraget var en injektion för att våga tänka nytt och bygga vidare på sina utvecklingsidéer.  

Vi har nu delat ut närmare 2 mkr och arbetar nu med uppföljning för att senare i höst kunna göra en slutrapport. Vi har identifierat och sett utvecklingspotential bland många kreativa projekt som vi hoppas kunna växla upp på sikt.

Gensvaret bland företagarna har varit otroligt stort, 98 st idéer har inkommit och av dem har ett 50-tal företag beviljats stöd. Företagen har gjort en snabb omställning och använt sin kreativitet för att landa i nya möjligheter. Det känns att många har fått ny energi och kunnat fokusera vidare. 

Jag säger det igen… det är glädjande att se hur många det är som i denna tunga situation haft kraft att se nya idéer och valt att utveckla dem.

//Nadja Lindh, koordinator Idékontoret

Idékontoret är ett samarbete mellan de gotländska företagsorganisationerna Tillväxt Gotland, Företagarna Gotland, Svenskt Näringsliv Gotland, Gotlands besöksnäring, LRF Gotland samt Visby Centrum. Organisationerna samverkar också i Näringslivsberedningen Gotland.