close
menu

Som medlem i Tillväxt Gotland har du möjlighet att vara med och påverka framtidens flyg- och färjetrafik mellan Gotland och fastlandet! Nuvarande färjetrafik upphandlades med utgångspunkt i dåvarande "Gotländska ståndpunkter". Dessa skall nu, inför kommande upphandling, revideras och här behöver vi er hjälp.

De gotländska ståndpunkterna omfattar både flyg- och färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet.

För färjetrafiken gäller att den upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod omfattar tio år, och påbörjades 2017. Inför kommande period planeras att förfrågningsunderlag ska kunna gå ut under 2022, och att avtal kan skrivas under 2023.

Trafikrådet på Gotland, där Tillväxt Gotland är med, arbetar med att ta fram underlag för en uppdatering av ståndpunkterna. För att vi skall få med rätt information in i arbetet behöver vi feedback från dig som medlem.

Tack på förhand för att du fyller i enkäten som finns i denna länk. Genom att ge dina synpunkter är du med och påverkar Gotlands framtid!