close
menu

I går arrangerade vi ett frukostmöte med temat kapitalanskaffning. Syftet var att belysa vilka olika typer av kapital som finns och hur de kan samspela.

Bakgrunden till mötet är föreningens 32 punkters program. Programmet beskriver 32 olika hinder som våra medlemmar upplever finns för fortsatt tillväxt. Ett av dessa är just kapitalanskaffning.

Olika typer av kapital speglades av gästerna för dagen som var Swedbank, Almi Företagspartner, Gotlands lokalfinansiering och investerare Karsten Inde. De berättade alla om sina respektive roller men gav också en tydlig gemensam bild i hur man skall se alla i ett och samma sammanhang.

Bilden ovan tycker jag är beskrivande för den information vi fick. Vårt tips är att ta med någon eller några av dessa aktörer i ett tidigt stadium. De är tydliga med att de samarbetar och om du som företagare ser en mix av dessa i ditt finansieringsbehov kommer chanserna att öka när du behöver mer kapital.

Roger Hammarström/Tillväxt Gotland