close
menu

Året har verkligen rivstartat! Direkt efter nyårshelgen fortsatta det intensiva arbetet med att färdigställa aktiviteten 92 möjligheter. Tio månaders arbete började gå mot sitt slut. Vi har också färdigställt affärsplanen och fått till en bra grundstruktur för hela 2018. Totalt sett är det nog ett sextiotal olika aktiviteter som skall roddas med under året. Allt från branschträffar, frukostmöten till den stora företagardagen i oktober. Huvudfokus för året är fortsatt vårt 32 punkts program som kommer att kräva en hel del avstämningar med Region Gotland och andra offentliga aktörer. Vi hoppas kunna bocka av några av punkterna ganska snart. Sedan är programmet så klart inte hugget i sten. I alla träffar vi skall ha tillsammans över året skall vi hålla programmet öppet så att ni som medlemmar kan (och skall) vara med och påverka.

Vilket engagemang! Årets 92 möjligheter (bilden ovan) slog rekord i antal besökare med över 500 deltagare! Både i att det har varit besöksrekord på Wisby Strand men också allt engagemang vi sett i sociala medier under dagen! Radio, Region Gotland och även ett politiskt parti har haft direktsändningar, tidningar har varit på plats och vi har fått så mycket beröm och glada tillrop om aktiviteten! Det har varit en ära att få projektleda aktiviteten och jobba nära i samarbete med initiativtagare och partners! Jag tycker att vi alla med denna aktivitet har gjort en stor insats för framtida utveckling på Gotland! Samarbetet det innebär att göra aktiviteten har ett stort signalvärde för framtiden.

På tal om samarbeten har vi i dagarna inlett samarbete med Almi företagspartner på Gotland. Inom ramen för Hållbara Gotland och den delen som pekar på nyindustrialisering skall vi göra en kartläggning av tillverkningsindustrin. Kartläggningen skall sedan ligga till grund för vilka behov våra gotländska industriföretag kan tänkas ha framöver. Främst är det fokus på digitalisering och en del internationalisering.

Närmast på agendan är nu branschträffar med bland annat industri, handel och bank/finans. Skall bli spännande! Här finns stora möjligheter för respektive företag att lära av varandra och på så sätt utveckla sitt företag med enkla medel. Vi påbörjar också våra möten med medlemsrådet inom kort. De tre olika medlemsråden vi haft blir nu ett medlemsråd. Möten kommer att ske fyra gånger under året. Här finns bra möjligheter för dig som medlem att vara med och påverka föreningens agenda.

Vill du själv vara med och påverka? Har du någon idé om hur du kan vara med och sprida ordet om föreningen Tillväxt Gotland för att kunna addera fler medlemmar?

Vi ses/Roger