close
menu

Precis som Emil Källström redogjorde för i vår nya pod Studio Tillväxt satsar nu regeringen 39 miljarder i direktstöd till företag! Vi på Gotland som är en sommardestination kommer att behöva ytterligare kompensation även för månaderna maj och juni! Vi räknar naturligtvis med en justering även av detta stödpaket! Så länge corona krisen pågår, vilket i värsta fall skulle kunna innebära sommaren 2020, behövs mer kraftfulla justeringar av detta stöd!

Omsättningsstöd innebär att företag som tappat en betydande del av sin omsättning ersätts med ett direkt stöd. Totalt handlar det om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor över två månader.

För det enskilda företaget kommer storleken på stödet att bero på hur stort bortfall av omsättningen företaget haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent.

”Det här är avsatt för två månader tid och inte mer”, säger Per Bolund. Stödet kommer att basera sig på fasta kostnader i mars och april med ett tak på 150 miljoner kronor per företag. Det täcker fasta kostnader som exempelvis hyra och leasing.

”Det här är ett stöd som riktar sig till dem som på ett brutalt sätt drabbats. ju mer man tappat desto mer stöd får man”, säger Mats Persson (l). Magdalena Andersson säger att de bedömer att stödet är både träffsäkert och rättssäkert. hon tillägger samtidigt att stödet kan bli både högre och längre samt att siffran är osäker.

Många företag kommer att fortsätta tappa omsättning och stödet täcker bara två månader tillbaka i tiden. ”Här är det viktigt att företag funderar på hur de ska anpassa verksamheten om det är så att den här typen av åtgärder som folkhälsomyndigheten rekommenderar blir långvariga. Vi måste planera för att det här kan bli mer långvarigt”, säger Magdalena Andersson.