close
menu

Årets trevliga stämma är avklarad! 60 deltagare bjöds till middag på vårt fina Campus Gotland, föredrag och en stämma där ordförande Paul Dino Larsson presenterade ett nytt mål för hela det gotländska näringslivet.

Mathias Cöster från Uppsala Universitet Campus Gotland presenterade universitetet och hur näringslivet kan vara med och dra fördelar av att utöka sin samverkan i olika projekt. En rad olika projekt har genomförts och man bjuder in till att delta än mer.

Paul Dino Larsson inledde sedan stämman med att berätta om den gemensamma satsning som näringslivet jobbat med en tid. Tillsammans med övriga näringslivsorganisationer har man tagit fram ett sätt på hur vi skall driva våra respektive medlemmars viktigaste frågor framöver. Givetvis tillsammans med Region Gotland!

Denna gemensamma satsning har som mål att Gotland skall klättra på Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimatet. Gotland ligger idag i bottenskiktet xxx plats och målet är att klättra till en plats bättre än 97. Det vill säga på den övre tredjedelen av Sveriges kommuner. Mer om detta kommer så klart!

I övrigt så avhandlade stämman året som varit och året som kommer. 2018 blev året då föreningen för första gången i dess tioåriga historia bedrevs med en grundverksamhet helt finansierad av medlemsavgifter och helt utan olika projektstöd eller liknande. Detta är vi väldigt glada för. Sedan så valdes den nya styrelsen som nu ser ut så här:

• Paul Larsson ICA Maxi Visby ordf omval 1 år

• Magnus Larsson KSR Visby AB vice ordf 1 år kvar

• Christer Bruzelius Destination Gotland ledamot 1 år kvar

• Martin Becker Länsförsäkringar Gotland ledamot 1 år kvar

• Catharina Hellström Engström GUBIS ledamot 1 år kvar

• Dan Kolmodin Arriba Bygg AB ledamot 1 år kvar

• Murat Eldenblom Özyur Gotlands internationella företagarförening, GIFF ledamot Omval 2 år

• Mathias Cöster, Uppsala Universitet Campus Gotland Omval 2 år

• Johan Granath GEAB ledamot nyval 2 år

• Cecilia Sahlin Clarion Visby Hotell ledamot nyval 2 år

• Markus Moisejeff PayEx ledamot nyval 2 år

• Valla Sigurdadottir Björkhaga Strandby ledamot nyval 2 år

• Jenny Sander Cementa ledamot nyval 2 år

En utökning av antalet ledamöter till 13 stycken vilket innebar att stadgarna fick justeras. Den nya styrelsen kan nu gå in med full kraft i arbetet med 2019 och mot ett bättre företagsklimat och en hållbar tillväxt på Gotland.

Visby 2019-03-07/Styrelsen