close
menu

Som en del i näringslivsorganisationernas önskemål om vad ni behöver för hjälp i spåren av coronakrisen lanseras nu matchajobben.nu

Coronavirusets effekter har gjort att många företag plötsligt står inför en helt ny situation. Vissa företag står utan kunder och efterfrågan, med ett överskott av arbetskraft, medan andra behöver stärka sin bemanning för att klara verksamheten.

Den här plattformen är en mötesplats för företag som har drabbats av corona-utbrottet. Företag som behöver personal eller företag som kan ta uppdrag, även inom områden där de normalt inte arbetar. Det är här ni hittar varandra.

Matchajobben.Nu på Gotland handhas hos Företagsjouren/Region Gotland och frågor besvaras av Thomas Bjuresten på 0498-26 95 83 eller företag@gotland.se