close
menu

Peter Larsson från näringsdepartementet besökte idag Gotland och Tillväxt Gotlands frukostmöte. Mötet var ett tillfälle till återkoppling på föreningens workshop hösten 2015. Då lämnades 41 förslag på vad det gotländska näringslivet ville använda pengarna till.

Den 20:e juni kommer rapporten att vara klar och redan nu finns en tydlig inriktning kring vad man vill att Gotland satsar på. Utbildning och Campus Gotland kommer att vara i centrum. Kring detta fick vi höra om fyra olika insatsområden:

Centrum för industriell forskning. Insatser för att stärka mindre industri, bildandet av teknikcollege och industriforskningsinstitut.

Livsmedel och förädling. Sveriges lantbruksuniversitet skall bildas på ön, stödja grönt centrum och en satsning på havets näringar..

Besöksnäring. Nichad turism, kongressturism och att utnyttja teknikens möjligheter för visualisering.

Det digitala försteget. Att göra saker smartare med ny teknik, bli den digitala ön.


Bra och tydliga inriktningar. Nu återstår att se vilka vägar dessa resurser skall ta och vem som skall administrera resurserna. Vi lär garanterat återkomma.

Roger Hammarström/Tillväxt Gotland