close
menu

Fyra gånger per år arrangerar Region Gotland näringslivsfrukost tillsammans med olika näringslivsorganisationer på ön. Den här gången var det blandad information om olika aktiviteter och vad som händer just nu inom olika organisationer.

Aktiviteten 92 möjligheter, som är 17:e januari, informerade om programpunkter och uppmanade alla att boka sina biljetter. Endast 195 koronor för ett heldagsprogram, fika och lunch. Efter 17/12 kostar det 295 kronor så det är ”skynda fynda”. Passa också på att nominera "Årets eldsjäl". Läs mer och nominera på hemsidan.

Inger Harlevi informerade om hansaprojektet. I projektet ingår Region Gotland, två estniska städer, sex lettiska städer och en lettisk region. Projektet ska göra städerna förberedda på att ta emot internationella turister och se över hur man profilerar Hansa-kulturarvet. Perfekt tajming, tycker vi, inför allt som händer med vår kryssningstrafik.

Just kryssningstrafiken och bygget som nu pågår gavs också information om. Pernilla Johansson från Region Gotland och Monica Frisk från Gotland Cruise Network informerade om allt som nu är på gång. Det måsta hända ganska mycket på kort tid för att vi skall vara förberedda var budskapet. Näringslivet måste bli mer exportmogna och Region Gotland har en hel del att göra vad gäller gångfartsleder med mera.

Sedan fick vi information av Stefan Persson från Region Gotland om de så kallade kalkpengarna. 100 miljoner kan finnas att tillgå genom det som nu har kommit att kallas för Hållbara Gotland. En rapport som pekar ut olika delar dit pengarna skall gå. Ansvaret för de olika delarna har nu delats upp på Science Park, Almi och Region Gotland. Dessa parter har nu lämnat in olika förslag på hur pengarna skall användas. Vi inom näringslivet uppmanas nu hålla koll på hur vi skall kunna vara med och driva projekt inom de olika delarna.

Svenskt Näringsliv gav information om konjunkturläget just nu. Det sägs allmänt vara högkonjunktur vilket undertecknad kan stämma in i utifrån vad vi hör från medlemsskaran i Tillväxt Gotland.

LRF informerade om sitt arbete inom de gröna näringarna. Mycket arbete läggs nu på vattenfrågan och man jobbar intensivt i samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen.

Avslutningsvis gav Michael Enlund från Region Gotland information hur man jobbar med företagsklimatet. Massor av processer är igång inom regionen och vi kan bara hoppas att de ger utslag i framtida undersökningar.

Vi själva, Tillväxt Gotland, hade ingen tid på scenen denna gång. Hade vi haft det hade vårt 32 punkters program varit den självklara punkten. Vi är väldigt glada i att nu vara igång med de punkter ni som medlemmar har tagit fram. 32 punkter som ni anser vara de just nu viktigaste för att vi skall fortsätta växa på vår fina ö.