close
menu

Styrelsen i Tillväxt Gotland är aktiv och intresset för att vara med och bidra är fortsatt stor. Inför 2019 års stämma ändrades stadgarna så att fler kunde vara med och bidra i styrelsearbetet.

Inför årets stämma har två personer avböjt omval. Catharina Hellström Engström, som företrätt GUBIS, har suttit några år och vill nu lämna över till nya krafter från samma organisation. Valla Sigurdadottir har varit egen företagare med bolaget Björkhaga Strandby men skall nu flytta tillbaka till Bromölla för att starta ny verksamhet där.

-Catharina och Valla har bidragit mycket bra i styrelsearbetet med sina utgångspunkter och perspektiv, säger Paul Dino Larsson som är ordförande.

I Tillväxt Gotlands valberedning ingår Håkan Johansson (sammankallande), Marie Walleberg och Gunnar Bendelin.

-uppdraget är komplicerat i det att vi har många parametrar att ta hänsyn till, säger Håkan Johansson som till vardags är VD för Rederi AB Gotland. Styrelsen skall ha en representativ bild av det gotländska näringslivet med allt vad det innebär. Utifrån att Catharina och Valla inte kan fortsätta sitt arbete i styrelsen har vi tillfrågat två nya personer.

Valberedningen föreslår att Eva Engström från GUBIS och entreprenören Nancy Youssef, ersätter Catharina och Valla.

Eva Engström sitter i Nygarn utvecklings styrelse, har mångårig erfarenhet från den gröna näringen och att jobba i projektform.

Nancy Yussef är egen företagare/entreprenör och driver flera företag. Nancy är också ordförande i Företagarna på Gotland.

-Tillväxt Gotland är nu inne i ett skede där det händer väldigt mycket och där vi behöver all expertis vi kan få. Våra medlemmar efterfrågar en hel del projekt som vi nu skall sätta igång. Eva, Nancy och resten av styrelsen blir att bra team för att komma i mål med alla dessa processer, säger Paul Dino Larsson.

Året stämma hålls på Hop Shed Brewery i Visby den 19 mars klockan 17:30. Där kommer den nya styrelsen att väljas och information om verksamheten att ges.

För mer information

Håkan Johansson sammankallande i valberedningen . hakan.johansson@gotlandsbolaget.se 0702-84 50 99

Paul Dino Larsson ordf Tillväxt Gotland . paul.larsson@maxi.ica.se  0702-18 65 45

Hela styrelsesammansättningen i denna länk