close
menu

Rum för kultur är ett forum där kulturperspektivet står högst på agendan. Under ledning av Björn Ahlsén, kulturchef på Region Gotland, hölls möte på Joda Bar och ämnet var kultur på landsbygden.

Vi var med och berättade om aktiviteten 92 möjligheter. Med 92 möjligheter menas alla Gotlands 92 socknar och de möjligheter som där finns att ta tillvara på den energi som finns runt om på ön.

92 möjligheter är ett bra komplement till vår andra stora aktivitet Företagardagen. Företagardagen fokuserar på näringslivsutveckling, företagande och entreprenörskap. 92 möjligheter å andra sidan är en mycket bra plattform för platsutveckling.

Många av de goda exempel som lyfts fram under 92 möjligheter handlar om just kulturen. Olika aktiviteter i bygden, vandringsleder, aktivera föreningsliv ock ge ut böcker är några goda exempel. Det behöver inte alltid vara så svårt. Det viktiga är oftast att ta tillvara på de eldsjälar som finns. Ge dom en klapp på axeln ibland, det är dom värda!