close
menu

Har du en idé du burit på men inte haft tid eller möjlighet att tidigare realisera? Som gotländsk småföretagare kan du nu söka stöd för att utveckla en idé som kan utveckla ditt företag och hela Gotland. I spåren av coronakrisen har de gotländska näringslivsorganisationerna har blivit beviljade 2mkr som ska användas till att realisera era idéer.

Vårt mål är att ansökningsförfarandet ska vara enkelt. Utförligare beskrivning av Idékontoret och en enkel ansökningsblankett finns i denna länk  Frågor går bra att ställa till idekontoret@tillvaxtgotland.se