close
menu

Vilken kraft och utvecklingspotential det finns bland våra entreprenörer på ön! Många bra idéer strömmar in som kommer bidra till Gotlands utveckling på lång sikt och som har möjlighet att växlas upp till ett större perspektiv.

När vi nu kliver in i vecka fyra så har vi, av hitintills totalt 65 st ansökningar, gett medel till drygt 15 stycken projekt som stödjer besöks-, livsmedel- och kulturnäringen. Vi arbetar för fullt att handlägga alla ärenden så fort som möjligt.

Har du en fråga? Kontakta nadja@tillvaxtgotland.se