close
menu

Att vara energieffektiv i sin verksamhet är att vara med och bidra till en hållbar tillväxt! Temat vid föreningens senaste frukostmöte var just energieffektivisering och på plats var Energikontoret i Mälardalen, Region Gotland, GEAB och Länsstyrelsen. Alla fick de informera om hur just de kan vara med och stötta näringslivet med kunskap och olika typer av stöd som finns att söka.

Jag tror att vårt näringsliv har mycket att tjäna på att använda dessa kontaktytor framöver. Använd därför deras respektive presentationer och kontaktuppgifter i dessa länkar:

Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

Anna Bäckstäde, Region Gotland

Malin Bäckman, GEAB

Lena Kullberg, Länsstyrelsen Gotland


Roger Hammarström/Tillväxt Gotland