close
menu

Dagens möte med Trafikrådet ger många intressanta reflektioner. Trafikrådet leds av Region Gotland och vi som näringslivsorganisation är en av flera organisationer som är med. Vi får information och ges tillfälle att lyfta in våra medlemmars intressen.

Först ut var Christer Bruzelius, Destination Gotland. Antalet turer har ökat med cirka 100 per år sedan 2015 och bokningsläget verkar bra så här långt i år. Christer nämner den faktiska kapaciteten som långt mycket högre än vad Trafikverket har som krav. Bra att satsningen på Västervik fortsätter. Dels för att få fler besökare hit men också för att vi som gotlänningar kan få en nya platser att besöka. Kolmården och Astrid Lindgrens värld i komination med vackra Västervik känns lockande! Destination Gotland tillsammans med Gotlands förenade besöksnäring skall göra en PR satsning på Tyskland som vi hoppas kan ge frukt. Ett första steg att på allvar bryta oss in på den tyska marknaden?

Nästa punkt var information från Gunnar Jonasson, Swedavia. Resandet med flyg har haft en positiv trend sedan 2008 men verkar ha startat lite trögt detta år. Samtidigt har efterfrågan på dagsparkeringar ökat vilket kanske indikerar att vi gotlänningar reser mer och då i jobbet. Flygplasten är annars utbyggd och planer finns på en ny ringlinje från flyget in till Visby där bussar passerar stadens olika hotellanläggningar. I övrigt tycker jag att det saknas ett uppstickarbolag i form av Gotlandsflyg! Då var det många satsningar på att skapa nya flyglinjer och därmed fick Gotland som plats mycket utrymme runt om i landet. Vem gör det marknadsföringsjobbet idag?

Nästa punkt var trafikförsörjningsprogrammet och den viktiga kollektivtrafiken. Den är snart föremål för upphandling och här är det viktigt att vi gotlänningar hänger med och tycker till! Det finns en del nationella mål att ta hänsyn till men det finns också utrymme för lokal anpassning. Hur skall trafiken bli så attraktiv som möjligt? Går den i takt med flyg, båtar, landsbygdstrafik kopplat till stadstrafik mm mm. Medborgarmöten pågår nu runt om på ön så häng med. Roma 18/4, Klintehamn 19/4, Östergarn 24/4 och Visby 25/4. Detaljinformation om respektive möte finns på Region Gotlands hemsida. Beslut i olika instanser kommer att ske under året och vår förening kommer att få vara med i remissrundan.

Mats Eriksson, hamnchef var nästa att informera. Nuläget för de olika hamnarna och mantrat att Visby, Slite och Klintehamns hamnar kompletterar varandra för att allt skall fungera på ön var en del i budskapet. Arbetet med land-el för båtar i linjetrafik pågår för fullt och skall vara klart under första halvan av 2019. Det blir bra då den el Region Gotland levererar är 100% fossilfri. Några förädringar också när det gäller bunkring. Bunkring av olja ”ship to ship” gör att de dagliga transporterna till och från Slite inte behövs. Nu är den nya kryssningskajen på plats och första båten anlöpte i går den 16/4. Allt fungerade enligt plan och framåt är det cirka 80000 pasagerare som kommer på besök denna säsong. En komplett kryssninsglista med vilka båtar som kommer, när de kommer och med hur många passagerare finns på www.gotland.se Mats avslutar med att hälsa alla välkomna till den officiella invigningen 29/4 klockan 14-16.

Nästa avtalsperiod för persontrafiken var också en punkt på agendan. Vad händer efter 2027 och vilken trafik vill vi ha då? Det är bra att man redan nu börjat tänka på hur vi gotlänningar kan vara en del i att få utveckla detta. När behöver vi komma igång med arbetet som sedan Trafikverket skall styra mot? Trafikverket skall få direktiv av politiken och då är det där vi skall börja. Fortsättning följer och detta skall vi bevaka!

Avslutningsvis ställde jag frågan om de vktiga ”noderna” Visby-Slite och Visby-Hemse. Hur är planerna för dessa vägar, kommer de att rustas upp bredddas etc? Skall vi på allvar prata utveckling på hela Gotland är detta viktigt! Svaret är att planer nu finns för väg 148 mot Fårö. Här finns pengar avsatta, 50 miljoner. Pengar som har sin grund i att det inte blev något samarbete med Nord Stream i Slite. I övrigt har Trafikverket gjort en analys av vägnätet. Det finns ett stort behov då nätet är dåligt. Men tyvärr finns det också små resurser.