close
menu

För att näringslivet skall kunna fortsätta växa långsiktigt och hållbart behöver vi en regional vattenförsörjningsplan. Utan den går det inte att fatta långsiktiga investeringsbeslut. Exempelvis ligger vattenfrågan som en våt filt över många bygglov, som inte kan beviljas, så länge inte vattenfrågan är löst.

Från våra medlemsföretag är också vattenförsörjning en av de viktigaste frågorna i föreningens 32-punkts program  Frågan är viktig oavsett vilken bransch man verkar i.

I dag deltog vi i arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för Gotland. Länsstyrelsen har stafettpinnen och skall vara klara med planen innan årets slut. Dagens möte var en del i att få in så många synpunkter som möjligt från olika aktörer på ön. Många av deltagarna idag var från just Länsstyrelsen och från Region Gotland. När planen väl är klar hoppas jag att dessa parter har samsyn i frågan och kan sluta upp bakom arbetet.

Under mötet fick olika offentliga aktörer samt Cementa och Nordkalk berätta om vad man gör för åtgärder när det gäller dricksvatten/grundvatten idag. Det görs många riktigt bra saker tycker jag! Klicka här för att se de olika åtgärderna. Nyckeln är nog just att sätta ihop allas insatser i en gemensam plan.

I september skall planen ut på remiss och innan årsskiftet skall den vara klar. Under mötet fick jag lära mig att de flesta län i Sverige har denna plan men att just Gotland saknar den. Bättre sent än aldrig!

Roger Hammarström/Tillväxt Gotland