close
menu

Efter att ha varit med och arrangerat aktiviteten 92 möjligheter kan vi enkelt konstatera: Gotland brinner för Tillväxt!

I går samlades 400 personer från över 50 av Gotlands 92 socknar för att prata tillväxt på hela Gotland. En härlig dag full av inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande! Förutom god representation från de olika socknarna var det jättebra uppslutning från organisationer som Region Gotland, Länsstyrelse, Almi med flera. Mycket bra!

Josefina Syssner, forskare och kulturgeograf vid Linköpings universitet, la grunden för dagen. Bland annat med att ge sin och forskningens syn på urbanisering och de krafter som ligger bakom. Hon menar att det som ligger bakom sällan är något enskilt beslut eller enskild händelse. Fram för allt är det sällan några politiska beslut vilket gav oss Gotlänningar två budskap: Vi har inte mycket för att lägga nuläget och eventuella problem på våra politiker, och vi har heller inte mycket för att peka på andra än oss själva i det vi vill skall göras framöver.

Efter Josefinas inledning fick vi en eftermiddag full av lokala exempel på vad som görs och vad som hänt sista året. Vi fick höra konkreta exempel från de olika utvecklingsbolagen om vad man gjort. Alla fick med sig en folder med dessa goda exempel och kontaktuppgifter ifall man vill fortsätta att bolla idéer och ta de vidare till en annan socken. Vi fick också höra om solcellsdriven belysning i Vänge, Rockdrama i Hide och Jane Lindell Ljungrens gripande berättelse om hur bygden varit med och stöttat Hattstugan i När.

Alla de 400 som var med är tillsammans en härlig kunskapsbank att inspireras av. Det finns ett brinnande engagemang över hela ön. Med det nyinstiftade priset Årets eldsjäl hoppas vi sätta ljuset än mer på alla eldsjälar som finns på Gotland. En härlig känsla att få vara med och dela ut priset till Allan Båtelsson (bilden ovan) detta år!

Tillväxt Gotland är glada för att ha varit med och bidra till dagen och ser fram emot att fortsätta göra olika typer av nätverksträffar framöver. Frukostmöten, branschträffar, företagardagar mm. Allt för att ta oss över och förbi de eventuella hinder som kan finnas för fortsatt tillväxt på den här fina ön!

Roger Hammarström/Tillväxt Gotland