close
menu

Dagens frukostmöte hade bäring på en av punkterna i föreningens 32 punktersprogram, kompetensförsörjning. Fem av våra medlemsföretag, som är utbildningsföretag, var en del av presentationen och fick berätta om sina respektive utbildningar.

Alla tillsammans, Miroi, Almi företagspartner Gotland, Sorby Gård, Hansa utbildning och Autenthic, gav en bred och bra bild av vilket utbud vi har på Gotland. Slående är inte bara den palett man har i dagens utbud, utan även hur flexibla man är i att göra skräddarsydda lösningar efter behov!

Jag är övertygad om att samverkan med och mellan dessa företag kan skapa ökad tillväxt framöver. Från och med nu har vi en samlingssida för utbildningar på vår hemsida. Där hittar ni länkar till respektive företag och även enskilda utbildningar. En del av dessa utbildningar är med kraftigt reducerade priser för medlemmar.