close
menu

Morgonavgången sätts in igen!

SAS beslut om att ta bort nattstoppet i Visby och där med den tidiga morgonavgången från Visby till Arlanda har nu omvärderats. Från och med 2 februari sätts den tidiga avgången in igen.


Stort engagemang från Gotland

Så snart SAS meddelade att de skulle ställa in den tidiga morgonavgången tidigare i år möttes beslutet av ett stort engagemang från många aktörer på Gotland. Näringslivet, lokala politiker och flygplatsen engagerade sig för att beslutet skulle omvärderas.


Ni som medlemmar i Tillväxt Gotland var starkt bidragande genom att svara på en enkät som vi skickade ut i samband med att beslutet kom från SAS. Svaren och feedbacken från enkäten tog vi med oss till möten och diskussioner med bland annat Trafikrådet och i direkt dialog med SAS.


- "Efter beslutet kommunicerats har vi sett ett stort engagemang från lokala politiker, flygplats och näringslivet för att slå vakt om betydelsen av flyget och öka antalet resenärer", säger Kristina Naessen Lind på SAS.


Paul "Dino" Larsson, ordförande i Tillväxt Gotland är en av många som gläds åt dagens besked.

- "Detta är ett lysande exempel på vikten av konstruktiv dialog, feedback från våra medlemmar och samarbete mellan olika aktörer på ön", säger Dino.