close
menu

Gotland består av 4500 aktiva företag, varav den absoluta merparten är enmansföretag eller små företag med 0–2 anställda. Det är företag som hittills inte träffas av de stödåtgärder som presenterats men som har det otroligt tufft just nu. I ett läge där varje utgift får räknas vill GEAB hjälpa till med en energilättnad för de som nu har svårt att klara likviditeten. Totalt avsätter GEAB 300.000:- för att hjälpa dessa företag. Dessa mindre företag uppmanas att ansöka om energilättnader om maximalt 3000 kronor per företag.

- Vi är hela Gotlands energibolag och när vi ser det som drabbar Gotland vill vi hjälpa till. Vi har fört diskussioner med näringslivsorganisationer för att förstå hur vi bäst kan vara med och bidra. Vi vet att behovet är oändligt men hoppas att detta kan vara ett sätt för de minsta företagen att få ny energi i kampen för överlevnad och fortsätta bidra till ett starkt Gotland, säger Oskar Lindehejd, marknadschef på GEAB.

- I ett läge där vi varje dag möter medlemmar som kämpar med sin likviditet så betyder alla bidrag väldigt mycket. Att GEAB tillskjuter 300.000:- till våra organisationer som direkt går vidare till medlemmarna tror vi betyder väldigt mycket för de som behöver det mest, säger Frida Ganshed, Verksamhetsledare Gotlands Förenade Besöksnäring, som representerar en av dessa organisationer.

- Det här är ett initiativ för hela Gotland och vi är glada att kunna samarbeta med de lokala näringslivsorganisationerna för att kunna nå ut, avslutar Oskar Lindehejd.

Kriterier

- GEAB-kund (elhandelskund och/eller fjärrvärmekund)

- Företaget är ett mindre företag och ingår inte i en företagsgrupp eller koncernstruktur.

- Det är näringslivsorganisationerna som tar emot ansökningarna och har fri prövningsrätt att bedöma vilka som uppfyller kriterierna.

Ansökan sker via mejl till energilattnad@tillvaxtgotland.se, beskriv kortfattat att du uppfyller kriterierna och bifoga en elräkning som styrker att du är elkund hos GEAB.

Näringslivsorganisationerna är: Visby Centrum, Tillväxt Gotland och Gotlands förenade besöksnäring.

För mer info:

Oskar Lindehejd, Marknadschef GEAB, 0498-28 52 91

Frida Ganshed, Verksamhetsledare Gotlands Förenade Besöksnäring, 073-752 66 65