close
menu

På dagens frukostmöte deltog Objektvision och Region Gotland som pratade om möjligheten att annonsera gratis på objektivision.se Även Cecilia Dannborg från Klinte Entré deltog och berättade om deras satsningar i Klintehamn.

Region Gotland har slutit avtal med Objektvision om att alla näringsidkare på Gotland får annonsera gratis på objektvision.se Detta gäller för lediga lokaler, mark och verksamheter. Vill man annonsera försäljning av fastigheter kostar det pengar. Här finns en bra koppling och kontakt med våra fastighetsmäklare på ön.

Mötet fick bra tips om hur man skall gå tillväga för att utnyttja denna möjlighet. För er som inte var med finns Objektvisions presentation här.

Glädjande var också att Cecilia Dannborg från Klinte Entré deltog. Hon berättade om hur de byggt om och moderniserat industrilokaler i Klintehamn. Det är delvis uthyrt men det finns också lediga lokaler. Se hela Cecilias presentation här för mer info.

Mötet avslutades med applåder och hurrarop för Radix Kompetens. Företaget fick i veckan priset som årets supergasell av Dagens Industri. Göran Wallin, från Radix på Gotland, deltog på vårt frukostmötet och var den som fick ta äran för dagen!