close
menu

Tack Brittis (V) och Filip (S) för att ni var med och träffade våra medlemsföretag i transport- och entreprenadbranschen!

Dagen började med besök hos TEG koncernens företag Gotlands Åkericentral, Bingers Mekan, Gotlands Bilfrakt samt Translast Transport AB. Ett styrkebesked från företagen och Gotland i hur kretsloppet skall fungera! Täkten i Bro visar på hur vi återanvänder olika typer av material från exempelvis återvinningsstationerna på ön. Investeringar i den nya tvättanläggningen var ett annat gott exempel.

På eftermiddagen var det besök hos Roma Grus AB och ägaren Magnus Lindby. Magnus har kämpat, och satsat, i 20 år. Gått från 40 miljoner och dålig lönsamhet till över 100 miljoner i omsättning och över 50 anställda. HVO bränsle i alla bilar, egen betongtillverkning och entreprenörskap de luxe! Inget tyder på att utvecklingen kommer att avstanna. Arne Strandänger från Sveriges Åkeriföretag/Gotland var också med och berättade om hur åkeriföretagen är organiserade på ön. 80 företag i samverkan.

Orosmolnet i branschen, bland all sol denna dag, är kompetensförsörjning. Det råder stor brist på chaufförer och i dagarna lägger Region Gotland ner gymnasiets transportprogram! Kompetensbristen är tydlig i snart varje bransch. Positivt så klart att efterfrågan är hög men nu om någon tid är det viktigt att prioritera rätt i satsning på olika utbildningar.