close
menu

Utifrån dom dialogmöten vi haft senaste tiden har vi nu lämnat in 41 olika förslag till näringsdepartementet. 41 förslag som på olika sätt kan bidra till fler arbets- tillfällen och en ökad hållbar tillväxt på Gotland.

Allt sedan beslutet om utökat Natura 2000 område och med det beslut om ett näringslivspaket på 100 miljoner till Gotland har vi jobbat med att ta in era förslag. Stort tack alla för ert arbete så här långt! Era förslag sammanställt i ett dokument från oss är skickat till Peter Larsson på näringsdepartementet. I denna länk kan ni läsa hela dokumentet. Vårt dokument skall ses som en uppföljning på vårt första möte och ett steg på vägen till fortsatt dialog.

Vi får fortfarande i skrivande stund in förslag som inte har kunnat tas med. Vi ser detta som en pågående dialog med både näringsdepartementet och er, näringslivet på Gotland.

Nästa steg är att vi träffar departementet den 24 november. Vi kommer att informera löpande. Peter Larsson kommer också att närvara på Företagardagen torsdagen 22 oktober.