close
menu

Vi måste ta ett ordentligt och samlat grepp över hela näringslivet på Gotland. Vi behöver höja tempot. Vi måste bli bättre på att samarbeta. Vi måste helt enkelt ta bort de hinder som finns för det gotländska näringslivets tillväxt.

För att få en samlad bild av vilka tillväxthinder de gotländska företagen tampas med har vi på Tillväxt Gotland (TvG) sedan vintern 2016 intervjuat, samtalat och haft ett stort antal möten med olika delar av det gotländska näringslivet. Vi har velat skapa en övergripande bild av vad som kortsiktigt skulle kunna göras för att skapa en ännu bättre tillväxt på Gotland. Vi har valt att titta på vilka kortsiktiga åtgärder som kan vidtas under perioden 2016 till 2018, och som samtidigt stödjer målet med en långsiktig och hållbar samhällsutveckling på Gotland. TvGs roll är att se på detta ur ett bransch- överskridande tillväxt perspektiv och att de 32 punkterna blir ett tvärsnitt av viktiga frågor som vi arbetar med.

Vi har landat i ett 32-punktsprogram som vi har delat in i 10-olika branscher eller industrikluster. Att dom är indelade i olika industrier innebär inte att dom är isolerade från varandra. Tvärtom måste alla delar hänga ihop. De är beroende av varandra för optimal effekt på tillväxten. Det handlar om allt från att underlätta för vindkraftsutbyggnad för en grönare energi, till att bygga ut kollektivtrafiken och utnyttja de byggnader, som idag står tomma, till bostäder.

Kartläggningen och förslaget på vad som behövs har Tillväxt Gotland gjort. Hur det ska göras måste hela ön tillsammans komma fram till och ta tag i – från Region Gotland, till de enskilda företagarna. Tillsammans kan vi få det Gotländska näringslivet och hela ön att växa. Några av våra punkter är redan påbörjade under 2016.

Styrelsen Tillväxt Gotland